Productes


anti-plagas

ANTI-HORMIGAS TALQUERA

facebook

Descripció

ANTI-HORMIGAS Talquera és un insecticida microgranulat amb bona persistència, que actua per contacte, inhalació i ingestió a base de diazinon, per al control de formigues.
Resistent a la humitat i a la pluja, resta actiu durant llarg temps després de la seva aplicació.

Composició

Deltrametrina 0.1% + PBO 0.2%

Aplicació

ANTI-HORMIGAS Talquera s’aplica per al control de tot tipus de formigues (fins i tot la formiga argentina) en senders, jardins, horts, gespa.

Dosificació

Aplicar directament des de la talquera, escampant per les zones a protegir, franges de pas, al voltant de la tija de les plantes, dels formiguers,..,. a raó de 25 grams por m2.

Calendari d'aplicació

EFMAMJJASOND

 Periode ideal  Periode favorable

Presentació

Talquera 400g.

Contraindicacions

Autoritzat ús domèstic

Toxicologia: SENSE CLASSIFICACIÓ TOXICOLÒGICA. Mantenir lluny d’aliments, begudes i pinsos. No respirar la pols. Utilitzar indumentària i guants de protecció adequats. En cas d’accident o malestar, vagi immediatament al metge (ensenya-li, si és possible, l’etiqueta).
Ecotoxicologia: N – Perillós per al medi ambient. Tòxic per als organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi ambient aquàtic. No contaminar l’aigua amb el producte ni amb el seu envàs.

Productes complementaris

ATOMIC ANTIHORMIGAS LU (hormigas) ANTTRAP
FLOWER ANTIHORMIGAS GEL  

FLOWER S.A.

  • mapa SITUACIÓ
  • Pol. Ind. la Canaleta, s/n
  • 25300 TÀRREGA
  • (Lleida) SPAIN
  • Telefono TELÈFONS
  • Tel.: 973 50 01 88
  • Fax: 973 31 23 51

FLOWER 2.0